




Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Henkilötiedot

Kelmee menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Tuotetilauksen yhteydessä käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Kelmeen asiakasrekisteriin. Kelmee ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Kelmee käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Kelmee voi käyttää asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta Kelmeen ulkopuolelle muuten kuin mahdollisissa poikkeustilanteissa, jotka on kuvattu henkilötietolain tarkoittamassa rekisteriselosteessa.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Kelmeen verkkopalvelussa.

Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus 1) kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen, 2) tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu, ja 3) vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Näiden toimenpiteiden menettelytavat on kuvattu rekisteriselosteessa.

Evästeiden käyttö
Kelmee ei käytä verkkopalvelussaan niin sanottuja evästeitä (engl. ”cookie”, monikossa ”cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Käyttämällä evästeitä verkkopalvelujen tarjoajat voivat kerätä yksityiskohtaisia tietoja palvelujensa käytöstä.

Kelmee kerää verkkopalvelussaan ainoastaan kävijästatistiikkaa, joka ei sisällä tietoa mistään kävijän aiemmin käyttämistä verkkopalveluista, pois lukien tieto käytetystä hakukoneesta, jos käyttäjä on päätynyt vierailemaan Kelmeen verkkopalvelussa aktivoimalla/klikkaamalla hakukoneen (kuten Google) tarjoama linkki. Kävijästatistiikkaa ei voida kohdentaa kehenkään tiettyyn henkilöön, eikä käyttäjää sivuvierailun perusteella perusteta Kelmeen markkinointirekisteriin. Kelmee ei ylläpidä erillistä markkinointirekisteriä. Kaikki mahdolliset suoraan tietyille yksityishenkilöille kohdennetut suoramarkkinointitoimet perustuvat asiakasrekisterin tietoihin. Asiakasrekisterin ylläpito on kuvattu edellä mainitussa rekisteriselosteessa.

Tietoturva
Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät välttämättä ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Kelmee järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Kelmee ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.